Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Upozornění:

Odstíny barev zobrazeného sortimentu se mohou na monitoru mírně lišit od skutečných barev!

AKČNÍ PRODUKTY

Cena 457,00 Kč
dostupný
Cena 545,00 Kč
dostupný

DOPORUČUJEME

Cena 169,40 Kč
dostupný

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Plné znění Obchodní podmínky platné od 25.05.2018

 

Obchodní podmínky e-shopu

I.)Provozovatel e-shopu

Na stránkach www.e-kobercesmrcek.cz je provozován internetový obchod (dále jen e-shop), prostřednictvím kterého jsou nabízeny koberce a další doplňky pro úpravu vašich podlah. Provozovatelem je: Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, SR, tel. +421911091679, IČO: 46202935 , DIČ: 1084164708 , IČ DPH: SK1084164708

ČR Plátce DPH -CZ683582433

II.)Smluvní strany

a) Prodávajíci: Eva Zrebná (dále jen prodávající)
b) Kupujíci:Fyzická, nebo právnická osoba (dále jen kupujíci).
Kupujíci se zavazuje, že do registrace objednávek a při ostatní komunikaci s provozovatelem e-shopu vyplnil údaje identifikujíci jeho osobu správně a pravdivě. Kupujíci dáva prodávajícimu zároveň souhlas k spracování těchto osobních údajů pro účely identifikace kupujíciho. Je to potřebné ke správnemu a včasnému doručení objedneného zboží.

III.)Předmět kupní smlouvy

a) Závazek prodávajíciho: prodávajíci se v případe uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícimu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.
b) Závazek kupujíciho:kupujíce se v případe uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícimu.
c) Předmět koupě:podle uzavření kupné smlouvy je předmětem koupě zboží specifikované co do názvu, množství i ceny v objednávce kupujíciho.

IV.)Osobní údaje

Osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro zajištění objednávkového systému e-shopu a přepravné společnosti pro doručení zboží. Ojediněle externím dodavatelům, pouze pro účely dodání zboží. Současně se zavazuje, že osobní údaje v jakékoli podobě neposkytne třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanový zákon ve vstahu k orgánům českého státu a státní správy.

V.)Práva a povinosti smluvních stran

a.)Místo dodání a vydání objednaného zboží.
Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží, označeném kupujícím v objednávkovém formuláři.
b.)Objednávka
Odeslaná platná objednávka představuje neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce.
Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:
- po vzájemné dohodě obou stran
- ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky (uhrzení předfaktury)
- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případě že zboží již není k dostání - v případě, že tato situace nastane, prodávajíci bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
c.)Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou. Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží, prodávající si vyhrazuje možnost nevyhovět dalšímu požadavku kupujícího při objednání zboží. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě. ( zásilkové službě a pod.)
Předání lze uskutečnit přepravci
- TopTrans
- GLS
- Fofr
- Česká pošta
- smluvní přeprava
 
d.)Doprava
Prodávající zajistí dopravu do místa dodání prostředníctvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkoového formuláře. Případná úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího (dle podmínek uvedených v čl. VI.) je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

VI.)Cena a platební podmínky

a.)Cena Smluvní strany se doholy na kupní ceně předmětu koupě, která je uvedena v e-shopu na stránkách www.e-kobercesmrcek.cz . Kupní cena je zpravidla uhrazena kupujícím před odesláním zboží, případně jiným způsobem dle dohody obou smluvních stran. Uhrazení kupní ceny je podmínkou k předání objednaného zboží kupujícímu.
b.)Doprava V ceně zboží v základní nabídce, která je uvedena na stránkách www.e-kobercesmrcek.cz nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Náklady na dopravu jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena v objednávkovém formuláři je již uvedena včetně dopravného.

Odstoupení od kupní smlouvy

a.)Kupující
Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství nejpozději do 14dnů od převzetí předmětu koupě. Kupující si uhradí náklady spojené s přepravou vráceného zboží
V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží a to bude vráceno prodávajícímu je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady spojené s manipulaci zboží v plné výši. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět na adresu uvedenou na faktuře, bude kupujícímu vystavena faktura na náklady spojené s nedoručením zboží se splatností 7 dní.
 
Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejimž předmětem je mimo koupě zboží na dodávku upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží podléhajícího rychlé skáze, opotřebení či zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 53 Občanského zákoníku.
b.)Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí spět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím. V případě ukončení smluvního vstahu je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti odevzdání předmětu kupní smlouvy.

Záruka reklamace předmětu koupě

a.)Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců.
b.)Oznámení vady
Práva a odpovědnost za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího. Doba od uplatnění práva a odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží se nepočítá do záruční doby. Záruční doba začne běžet ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstránení vad zajistí v záruční době prodávající na svoje náklady.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 
Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 01.01.2008
Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího
 
V okamžiku kdy v internetovém obchode(e-shopu) www.e-kobercesmrcek.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně prostudovány Všeobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány.
Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě.
 

1. Dodatek obchodních podmínek s platností od 17.09.2009

Z důvodů objednávání a rušení objednávek se nám znehodnocuje zboží. Z toho důvodu jsme nuceni přijmout zásadné opatření a to:

  • Zavést platbu předem
  • Zavést storno poplatek ve výši 80% z ceny objednaného zboží. (Pouze u zboží řezaného na míru)

při objednávce zboží  bude vystavena předfaktura, po které zaplacení Vám bude zboží vyrobeno a doručeno do 4 max.14 pracovních dnů. V případě, že po zaplacení a tím závazném objednání zboží kupující stornuje objednávku, mu vznikne povinnost zaplatit storno poplatek ve výši 80% z ceny objednávky včetně víceprác.

Platba předem: po přijetí objednávky bude vystavena předfaktura, která bude odeslána na email uvedený v objednávce.

2. Dodatek obchodních podmínek s platností od 1.1.2010

Vrácení zboží

Kupující je oprávněn vrátit u nás zakoupené zboží. Vrácení zboží a vrácení peněžní částky probíhá následovně:

- písemná informace od kupujícího o vrácení zboží musí být přijata do 14dnů od převzetí zboží kupujícím.

- následně po kontaktování naší firmou, kupující odešle zboží s přiloženým číslem účtu na adresu: Eva Zrebná, Hlboké nad Váhom 210, 01401 Bytča, Slovenská republika

- po přijetí bude zboží zkontrolováno, jestli není poškozeno, nebo zda nebylo mechanicky opotřebeno.

- V případě, že je zboží v naprostém pořádku, bude vystaven DOBROPIS na vrácené zboží, a následně bude odeslána peněžní částka.

- Zboží vyrobeno na míru nelze vrátit.

3. Dodatek obchodních podmínek s platností od 1.6.2011

Fakturace- prodávající s platností od 01.06.2011 bude zasílat daňové doklady- faktury, za objednané zboží elektronickou formou. Souhlasem s obchodníma podmínkama, kupující souhlasí ze zasláním faktury-daňového dokladu elektronickou formou.

V připadě že kupující do poznámky v objednávce uvede, že si přeje Fakturu v písemní formě- bude mu faktura doručena Českou poštou.

 

Řez na míru

Zakoupený koberec může být skrácen na vámi požadovaný rozměr z tolerancí 1%, za poplatek pod názvem Řez na míru zde.

 

Poslední aktualizace Obchodních podmínek dne 25.05.2018